שאלות ותשובות
טפסים
ביטוח בריאות קולקטיבי
מהו ביטוח בריאות קולקטיבי
ביטוח בריאות קולקטיבי הוא ביטוח הנרכש ע"י מעסיק כדי לבטח את עובדיו. הפוליסה מותאמת באופן מיוחד לעובדים לפי צרכיהם.
למה צריך ביטוח בריאות קולקטיבי
ביטוח הבריאות הקולקטיבי, מאפשר למעסיק, לבחור את הכיסויים הרלוונטיים והטובים ביותר עבור עובדיו מחד ואת הפרמיה הנוחה והמשתלמת ביותר מאידך.
למה לעשות ביטוח בריאות קולקטיבי ב-I.C.U
בתור סוכנות גדולה עם היכרות פנימית של עולם הביטוח, אנו ב ICU מציעים הנחות משמעותיות ושירות אישי מעולה בעת תביעה.
שאלות ותשובות

מה יקרה לי אם ביטוח קולקטיב הבריאות יתפרק, ובתקופה בה הייתי מבוטח חלה הרעה במצבי הרפואי?

בכל פוליסת קולקטיב ישנו סעיף המתייחס לנושא, ומשמעו שחבר קולקטיב שהפסיק לעבוד במקום עבודתו רשאי להמשיך את הביטוח באופן פרטי באותה חברת הביטוח ללא חיתום רפואי וללא תקופת אכשרה.
התעריף יקבע בהתאם לגיל המבוטח באותה העת.
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.
חזרה לפרטי הביטוח