קרן פנסיה
מהי קרן פנסיה ?
קרן פנסיה הינה חיסכון לטווח ארוך שמטרתו לצבור כספים לתקופת הפרישה. קרן הפנסיה מעניקה הכנסה חודשית ממועד הפרישה למשך כל החיים. קרן פנסיה מורכבת מ- 3 רבדים:
  • קצבת זקנה - מגיל הפרישה ואילך
  • קצבת נכות - במקרה של נכות המונעת מהעמית לעבוד
  • קצבת שאירים - במקרה של פטירה
למה צריך קרן פנסיה
  • גובה דמי הניהול נמוך יחסית למוצרי חיסכון ארוך טווח אחרים
  • בשל הטבות המס
למה לעשות קרן פנסיה ב- I.C.U
סוכן אישי, המתמחה בהתאמת הפתרון הפנסיוני האישי לכל חוסך ובליווי מקצועי מתמשך תוך התאמה לשלבי החיים השונים של המבוטח הכוללים בן היתר מצב משפחתי, בריאותי, וגובה השכר שלו.
שאלות ותשובות