שאלות ותשובות
טפסים
ביטוח תאונות אישיות
מהו ביטוח תאונות אישיות
תאונות הן בלתי צפויות מטבען. הן עלולות להתרחש בכל זמן ולכל אחד, ועלולות לגרום לפגיעות פיזיות קשות, עד כדי נכות, אשפוזים ארוכים, הפסד ימי עבודה ובמקרים קשים, אפילו מוות. במהלך חיינו אנו חשופים לסיכונים רבים. לצערנו אין ביכולתנו להגן עליך מעצם התממשותם, אולם ביכולתנו להעניק לך הגנה פיננסית במידה ואלו חלילה יתממשו. ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי כספי לאחר פגיעה מתאונה.
למה צריך ביטוח תאונות אישיות
במקרה בו אדם נפגע באופן בלתי צפוי כתוצאה מתאונה, יהיה עליו להתמודד, נוסף על הפגיעה הפיזית, גם עם פגיעה כלכלית עקב הפסד ימי עבודה, טיפולים מיוחדים שאינם מכוסים ואביזרים רפואיים יקרים. כיסוי למקרה תאונות יעניק לך את הביטחון והשקט הפיננסי להתמודד עם מציאות שלא הכרת עד אותה עת.
למה לעשות ביטוח תאונות אישיות ב- I.C.U
ב- I.C.U סוכנות לביטוח, אנחנו מציעים כיסוי למקרה תאונה, בעל רכיבים ייחודיים:
פיצוי במקרה מוות כתוצאה מתאונה (משולם למוטבים).
פיצוי חד פעמי במקרה של נכות בעקבות תאונה.
פיצוי במקרה של שברים וכוויות כתוצאה מתאונה.
פיצוי חד פעמי במקרה של מצב סיעודי בעקבות תאונה.
במקרה של אשפוז בבית חולים - פיצוי כספי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד חצי שנת אשפוז.
כיסוי הפינוי באמבולנס ממקום התאונה אל בית החולים.
שאלות ותשובות

יש לי ביטוחים אחרים, מדוע אני צריך ביטוח תאונות אישיות?

ביטוחים אחרים, כגון ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה וכד' אינם מכסים, או מכסים באופן חלקי בלבד, את ההוצאות שעלולות להיגרם במקרה של נזק גופני קשה כתוצאה מתאונה. ביטוח תאונות אישיות מכסה אותך במצב של תאונה ומאפשר לך להמשיך ולשמור על רמת חיים נאותה.
מדוע אני זקוק/ה לביטוח תאונות אישיות?

במקרה של נזק גופני קשה כתוצאה מתאונה, צפויות לך הוצאות רבות. ביטוח תאונות אישיות נותן לך ולמשפחתך שקט נפשי וביטחון כלכלי. תוכנית זו מפצה אותך בסכום גבוה במקרה של נזק גופני כתוצאה מתאונה, ומאפשרת למשפחתך לשמר את רמת החיים שהורגלה אליה עד כה.
במידה ואני מבוטח במס' ביטוחים, האם אקבל פיצוי מכולם?

כן. ישנו כפל ביטוחי וניתן לקבל פיצוי במקביל ממספר מקומות.
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.
חזרה לפרטי הביטוח