שאלות ותשובות
טפסים
ביטוח VIP
מהו ביטוח VIP
ביטוח של חברת הראל המבטיח כי במקרה הצורך תהיה לך אפשרות הבחירה בטיפול רפואי פרטי ומתקדם עבורך ועבור בני משפחתך, כל זאת, ללא צורך בהמתנה מיותרת וללא תלות במימון סל הבריאות הציבורי. תכניות הבריאות החדשות של הראל מאפשרות לקבל בנוסף לכיסויים האיכותיים הקיימים כיום, כיסויים חדשים המספקים מענה מקיף וכולל למצבים בריאותיים שונים.
עיקרי הכיסוי
שירות אבחון פרטי מהיר באסותא - בלעדי בהראל.
מבוטח שפונה לקבלת השירות, יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות רופא מאבחן וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות הנדרשות לפי שיקול דעתו של הרופא (לרבות בדיקות הדמייה ו - MRI תוך 3 ימים בלבד) וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך, והכל בתוך מספר ימים בלבד.
רופא מלווה אישי - בלעדי בהראל:
שירות מנהל רפואי אישי מאפשר למנוי לקבל מידע לגבי מקרים רפואיים מוגדרים, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה בעת ההחלטה על הטיפול, במהלך שלבי הטיפול הרפואי ובמהלך ההחלמה.
פיצוי על יום אשפוז מתאונה או פיצוי על יום אשפוז מתאונה ומחלה (מורחב):
במקרה אשפוז בבית חולים בארץ או בחו"ל, כתוצאה ממחלה או תאונה (בהתאם למנוי), יקבל המבוטח פיצוי יומי החל מתום תקופת ההמתנה ועד 14 ימי אשפוז וסה"כ 30 ימי אשפוז בגין שנת ביטוח.
* המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה טל"ח.
שאלות ותשובות

האם קיימת הגבלת גיל בהצטרפות לביטוח VIP?

ההצטרפות אפשרית מגיל 0 ועד גיל 65.
באילו מקרים ניתן להפעיל את הנספח "רופא מלווה אישי"?

דוגמאות לאירועים הרפואיים לגביהם ניתן לקבל שירות ובכפוף להגדרות המלאות המפורטות בכתב השירות: מקרה רפואי ללא אבחנה, סרטן, מחלות לב, מחלות אורתופדיות, ניתוחים כירורגיים חוזרים, מחלות עיניים, מחלות ופרוצדורות בתחום רפואת הילדים ועוד.
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.
חזרה לפרטי הביטוח